x-men ทุกภาค ศึกมนุษย์พลังเหนือโลก ภาค 1 ซคลอปส์ (Cyclops) จีน เกรย์ (Jean Grey) สตอร์ม (Storm) พวกเขาล้วนเป็นบุตรหลานของอะตอม เป็นพวกเหนือมนุษย์เป็นข้อหนึ่งของโซ่ที่พัฒนาการ […]