ดู world trade center ระลึกรับทราบ เรื่องราวเหตุก่อการร้ายผ่าน 11 ภาพยนตร์บรรยายเรื่องราว 9/11 จากที่ต้องเป็นเพียงแค่วันหนึ่งในเดือนที่เก้าของปี วันที่ 11 เดือนกันยายนเมื่อ 2 ทศวรรษก่อน […]